OCIS club

Styrelsen

Ordförande: Björn Alsmark

Vice ordförande: Svein Grøtness

Sekreterare: Benjamin Jiglund

Kassör: Anna-Karin Olofsson

Ledamöterna:
Gurli Pedersen
Ulla Haapanen
Linda Kristin Ortang (suppleant)

Revisor:
Aleksandra Singer

Valberedning:
Harri Saari
Siv Grøtness

Landsrepresentanter:
Agneta Glennsten – Sverige
Gurli Pedersen – Danmark
Linda Kristin Ortang – Norge
Ulla Haapanen – Finland

Magasin:
Ansvarig utgivare: Björn Alsmark
Redaktör: Benjamin Jiglund
Assistentredaktör: Aleksandra Singer

Kalender:
Redaktör: Benjamin Jiglund
Assistentredaktör: Aleksandra Singer