OCIS club

Styrelsen

Ordförande: Svein Grøtness

Vice ordförande: Sandra Scholz

Sekreterare: Conleth Hanlon

Kassör: Anna-Karin Olofsson

Ledamöterna:
Agneta Glennsten
Aleksandra Singer
Linda Kristin Ortang (suppleant)

Revisorer:
Viktor Singer (revisor)
Ulla Haapanen (revisorssuppleant)

Valberedning:
Siv Grøtness
Anna-Lena Hyden
Annika Månsson

Landsrepresentanter:
Agneta Glennsten – Sverige
Gurli Pedersen – Danmark
Linda Kristin Ortang – Norge
Ulla Haapanen – Finland

Magasin:
Ansvarig utgivare: Björn Alsmark
Redaktör: Benjamin Jiglund
Assistentredaktör: Aleksandra Singer

Kalender:
Benjamin Jiglund (redaktör)
Anna-Karin Olofsson (redaktör)

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.